Componence Asset List

Veel mensen (bijna 20%) hebben last van angstklachten, angstaanvallen en angststoornissen. U wordt onnodig angstig of u maakt zich overmatig veel zorgen over bijvoorbeeld werk, geld en gezondheid.
20 maart 2019
05 september 2018
Lichte angstklachten komen vaak voor, namelijk bij 17% van de mannen en 21% van de vrouwen van 55 jaar en ouder. Uit onderzoek blijkt dat één op de 10 ouderen in Nederland daadwerkelijk last heeft...
11 maart 2019
05 september 2018
Angst zorgt voor beperkingen in het dagelijks functioneren. Een angsstoornis herkennen is moeilijk. Angstkenmerken zoals hartkloppingen, zich beroerd voelen, nervositeit of benauwdheid worden vaak...
11 maart 2019
In het plan van aanpak kwetsbare Rotterdammers 2019-2022, welke onlangs door het college van B&W aan de gemeenteraad is aangeboden, wordt voorzitter van het bestuur Antes, Marianne van Duijn,...
05 augustus 2019
05 september 2018
Een heleboel kenmerken en symptomen kunnen wijzen op een autismespectrumstoornis. De verschillende vormen van autisme variëren ook qua kenmerken. Grofweg zijn er drie clusters van symptomen die bij...
02 april 2019
23 september 2016
Op deze locatie vindt u bestuur en directie en stafafdelingen. Hier vindt geen hulpverlening van Bavo Europoort plaats.
17 december 2018
Marianne van Duijn, voorzitter van het bestuur van Antes/Bavo Europoort, en Anky Romeijnders, lid college van bestuur van het Albeda, hebben vrijdag 9 november een overeenkomst getekend voor een...
19 november 2018
01 november 2019
We nemen zo spoedig mogelijk contact met u op...
01 november 2019
Het behandel- en expertisecentrum voor niet aangeboren hersenletsel (NAH) van Bavo Europoort, Rotterdam Rijnmond, behandelt jaarlijks zo’n 350 mensen van 18 tot 65 jaar met een hersenaandoening....
05 september 2018
Alle mensen worden vrij en gelijk in waardigheid en rechten geboren. Dat is het uitgangspunt van de Idahoeve.
04 maart 2019
Op maandag 9 september is het behandelcentrum NAH/Neuropsychiatrie van Bavo Europoort verhuisd van de Franz Leharstraat naar de Zorgboulevard, Maasstadweg 96, in Rotterdam.
17 september 2019
05 september 2018