Componence Asset List

Vergeet u steeds dat u boodschappen moet doen? Herinnert u de naam van uw buurman niet meer? Heeft u moeite om structuur aan de dag te geven of zit u vaak futloos op de bank?  Maken uw familie...
05 september 2018
Blijven leren en ontwikkelen is de professionele kans die we bieden aan iedereen die bij ons werkt. Wij bieden onze mensen hoogwaardige opleidingen vanuit onze eigen Parnassia Groep academie.
02 april 2019
Alleen uzelf en de behandelaars die bij uw behandeling betrokken zijn, mogen het medisch dossier inzien tijdens of na de behandeling. Uitsluitend wanneer u daar uitdrukkelijk toestemming voor...
05 september 2018
Wij zijn specialist in psychiatrie en behandelen mensen met ernstige psychiatrische aandoeningen (EPA). Ook leveren wij zorg aan ouderen met psychiatrische problemen en dementie, en aan mensen met...
09 januari 2020
Wij zijn van mening dat u het beste herstelt, als u zo veel mogelijk door uw eigen netwerk van vrienden en familie wordt geholpen. Daarom organiseren wij onze ambulante hulpverlening vanuit de...
12 maart 2019
Bij de Idahoeve op Tiengemeten is vandaag de windwatermolen officieel in gebruik genomen.
12 april 2019
05 september 2018
Ieder mens heeft het recht om deel te nemen aan de samenleving en voor zichzelf een betekenisvol leven op te bouwen. Langdurige psychische of psychiatrische kwetsbaarheid mag daarin geen...
05 september 2018
22 mei 2014
Bent u tevreden over uw behandeling? Deel uw mening met anderen op Zorgkaart Nederland .
05 september 2018
In Rotterdam Oosterflank staat een voormalig verzorgings- en verpleeghuis, genaamd de Evenaar. Tot medio 2018 woonden er uitsluitend ouderen in het pand. Sinds augustus 2018 verblijven er naast de...
25 april 2019
In huis van de wijk Post West, dat wordt beheerd door welzijnsorganisatie wmo radar, zijn sinds kort acht wijkbewoners actief die wonen binnen ggz-instelling Bavo Europoort. Ze komen er om te...
02 september 2019
De ruim 200 vrijwilligers van Bavo Europoort zorgen ervoor dat patiënten naast de reguliere zorg extra aandacht krijgen. Dat varieert van een spelletje doen, wandelen en naar de supermarkt gaan tot...
05 september 2018