Nieuws

Componence Asset List

08 maart 2019

200x200+jongere+man.png
In Rotterdam breiden we onze zorg voor jonge mensen met een eerste psychose uit. Naast team Noord en team Zuid, is er nu ook een derde team Vroege Interventie Psychose (VIP). Dit team richt zicht op mensen woonachtig op de Westoever van Rotterdam.

Iemand die voor het eerst een psychose heeft gekregen, kan op meerdere levensgebieden ineens ernstige problemen ervaren. Ook de omgeving kan last ervaren, bijvoorbeeld als er veel spanningen en conflicten thuis ontstaan. Ouders kunnen veel zorgen hebben, maar niet in staat zijn om de juiste zorg te bieden. Dat geeft voor iedereen een hoop stress. Het VIP- team biedt hulp!

Voorkomen is beter dan genezen

Ons VIP-team behandelt jongeren en jongvolwassenen die te maken hebben met een psychose. Het team ondersteunt mensen in hun herstel, nadat zij voor het eerst een psychose hebben. Het team biedt een steuntje in de rug en mensen hun leven na een eerste psychose weer op te pakken. Ook is het herstellen van het contact met de ouders van belang. Daarnaast is er ook aandacht voor het leren omgaan met een psychosegevoeligheid, om een nieuwe psychose in de toekomst te voorkomen.

Verschillende rollen in hetzelfde team

In onze VIP-teams werken verschillende hulpverleners samen: psychiaters, maatschappelijk werkers, psychologen, IPS-begeleiders (ondersteuning in werk), sociaal psychiatrisch verpleegkundigen, ervaringsdeskundigen, verslavingsartsen en meer. Zo kunnen we op meerdere vlakken snel en effectief hulp bieden. Ook werken we nauw samengewerkt  met andere organisaties zoals woningbouwverenigingen en organisaties voor beschermd wonen.

Contactgegevens VIP- teams Parnassia Groep

VIP-Team West
Mathenesserlaan 208
3014 HH Rotterdam
088 - 358 53 45 of 06 - 821 302 62

VIP-Team Noord
Oudedijk 76
3062 AG Rotterdam
06 - 460 504 23
 

VIP-Team Zuid
Carnissesingel 51
3083 JA Rotterdam
06 - 207 381  61
 

Onze VIP-teams zijn van maandag t/m vrijdag bereikbaar van 09:00 tot 17:00 uur. Buiten kantooruren, in het weekeinde en tijdens feestdagen zijn we niet bereikbaar.