paginakop - wie we zijn

Wie we zijn

200x200+oudere+vrouw+2.png

Wij zijn specialist in psychiatrie en behandelen mensen met ernstige psychiatrische aandoeningen (EPA). Ook leveren wij zorg aan ouderen met psychiatrische problemen en dementie, en aan mensen met niet-aangeboren hersenletsel (NAH). Wij staan garant voor laagdrempelige zorg. We bieden onze hulp en behandeling vanuit de wijk. Hieronder leest u waar wij voor staan en gaan.

Missie

Bavo Europoort wil mensen met ernstige psychiatrische problemen helpen de kwaliteit van hun leven te verbeteren. Dit doen wij door het bieden van specialistische psychiatrische behandeling en begeleiding met aandacht voor alle levensgebieden. Alle behandeling en zorg die Bavo Europoort verleent, heeft als doel dat de patiënt weer grip op zijn leven krijgt. Onze deskundige medewerkers gaan uit van de kracht, mogelijkheden en wensen van de patiënt en zijn omgeving. Wij bieden onze behandeling en begeleiding zo dichtbij en zo kort mogelijk; zo lang en intensief als noodzakelijk.

Daarnaast wil Bavo Europoort een maatschappelijke bijdrage leveren. Door zelf het initiatief te nemen en door intensieve samenwerking met andere partijen streven we er naar de leefomgeving te verbeteren en in het bijzonder die van onze patiënten.

Bestuur

Het bestuur heeft de eindverantwoordelijkheid over het beleid van Bavo Europoort.

Het bestuur bestaat uit:

Marianne van Duijn

Voorzitter

 

Nicole Hermans

Vice voorzitter

Bas Molijn

Bestuurder bedrijfsvoering

 

Wim van Beek

Bestuurder zorg