Wijkgerichte ggz

200x200+lvb.png

Wij zijn van mening dat u het beste herstelt, als u zo veel mogelijk uw eigen netwerk van vrienden en familie wordt geholpen. Daarom organiseren wij onze ambulante hulpverlening vanuit de wijk, samen met verschillende partners.

Wij werken nauw samen met onder meer:
Gemeentes, politie, GGD, collega ggz-instellingen, schuldhulpverlening, woningbouwcorporaties, ziekenhuizen, thuiszorginstellingen, enzovoorts. 

Samen met deze partners bieden wij de beste zorg en ondersteuning op maat, zodat iedere individuele patiënt optimaal kan herstellen. 

Bavo Europoort maakt deel uit van Parnassia Groep. Vanzelfsprekend werken wij binnen onze organisatie nauw samen met de andere specialismen.

Wijkgerichte GGZ teams
Onze GGZ teams werken wijkgericht: in een eigen postcodegebied. Door te werken op deze kleinschalige manier kunnen wij ook het beste samenwerken met de andere (hulpverlenings-) instellingen die betrokken zijn bij onze patiënten. In onze teams zijn (zorg)professionals uit meerdere disciplines actief.