paginakop - samenwerking

Samenwerking

200x200++een+vrouw+troost+een+andere+vrouw.png

Bavo Europoort biedt zorg en behandeling zo dicht mogelijk bij haar patiënten. Wij organiseren onze hulpverlening vanuit de wijk. Onze overtuiging is: u herstelt het beste, als u zoveel mogelijk wordt geholpen door uw eigen netwerk van vrienden en familie.

In de wijk

Onze hulpverlening staat niet op zichzelf. We proberen altijd uw netwerk er zo veel mogelijk bij te betrekken. Daarnaast werken wij nauw samen met andere instanties. Dit zijn onder meer:

  • Gemeentes
  • politie
  • GGD
  • collega ggz-instellingen
  • schuldhulpverlening
  • woningbouwcorporaties
  • ziekenhuizen
  • thuiszorginstellingen

Optimaal herstellen

Samen met deze partners bieden wij de beste zorg en ondersteuning op maat, zodat u optimaal kan herstellen. 

Bavo Europoort maakt deel uit van Parnassia Groep. Vanzelfsprekend werken wij binnen onze organisatie nauw samen met de andere specialismen.