paginakop - Herstelondersteunende zorg

Herstelondersteunende zorg

200x200+in+de+wijk.png

De essentie van herstel is een open benadering: de patiënt vragen stellen. Geen oplossingen aanreiken, maar juist samen oplossingen zoeken. Daar begint de kwaliteit van onze zorg.

Als specialist in psychiatrie dragen al onze medewerkers bij aan de drie aspecten van herstel. Het herstel van (psychische) gezondheid, het herstel van persoonlijke identiteit en het herstel van maatschappelijke rollen.

Om herstelgericht te denken en (be)handelen worden onze zorgprofessionals en leidinggevenden in de komende twee jaar waar nodig bijgeschoold. Eén van de andere stappen die Bavo Europoort hierin zet, is het oprichten van een Herstel Ondersteunend Team (HOT-Team). Hierin werken ervaringsdeskundigen, die zelf ook hulpverlener zijn.