Verwijzen

Verwijzen

200x200+peinzende+vrouw.png

Het diagnosticeren van een angststoornis bij ouderen is om een aantal redenen complex. Ouderen hebben de neiging om psychische klachten te vertalen/uiten in lichamelijke klachten, waarbij er vaak ook daadwerkelijk lichamelijke problemen zijn.

Uw patiënt aanmelden

De diagnostische criteria DSM-IV zijn opgesteld voor de volwassen populatie en lijken bij ouderen niet te voldoen. Gedrag zoals vermijding is minder opvallend omdat ouderen minder verplichtingen buitenshuis hebben en de omgeving eerder geneigd is te helpen met bijv. boodschappen. Voorgeschreven medicatie kan klachten geven die lijken op een angststoornis. Juist de combinatie van levensfaseproblematiek, somatische aandoeningen, Multi farmaca gebruik, onduidelijkheid over diagnostische criteria maakt dat ouderen specifieke zorg behoeven.

Bavo Europoort behandelt angstklachten en angststoornissen bij ouderen. Hiervoor zijn meerdere behandelmogelijkheden. Afhankelijk van de ernst en complexiteit van bijkomende aandoeningen.

Bij specifieke beperkingen in functioneren en geen comorbiditeit is klacht gerelateerde behandeling voldoende (bijv. bij Indigo, Basis GGZ-ouderen).

Bij forse beperking in functioneren maar verder geen bijkomende 3e of 4e levensfaseproblematiek kan een gespecialiseerde behandeling via PsyQ een optie zijn.

Indien echter meer complexe problematiek aanwezig dan zal gespecialiseerde ggz  in eerste instantie de problemen inventariseren. Hierbij is er o.a. aandacht voor

  • lichamelijke ziekten/beperkingen
  • sociale context
  • steunsysteem
  • maatschappelijke positie
  • zingeving

Onderliggende/bijkomende lichamelijke ziekten worden behandeld altijd in samenspraak met huisarts.

Consultatie

Wilt u intercollegiaal overleg met een psychiater over de behandeling en medicatie van uw patiënt? Of wilt u een psychiatrisch diagnostisch consult voor uw patiënt in uw eigen praktijk? Vraag consultatie aan.

De patiënt hoeft niet bij ons in zorg te zijn. Bij de face-to-face diagnostische consulten blijft u als huisarts medisch eindverantwoordelijk. Uw patiënt wordt niet bij ons ingeschreven en het consult gaat niet ten laste van diens eigen risico.

Vanuit de POH-GGZ regeling is declaratie van consultatie mogelijk. Heeft u een consultatievraag, dan helpen wij u graag. Ook kunnen wij u informeren over de mogelijkheden van declaratie bij de zorgverzekeraar.