De gevolgen van traumatisch hersenletsel worden regelmatig niet herkend en onderschat. Vooral cognitieve stoornissen en veranderingen in gedrag worden niet herkend en kunnen grote gevolgen hebben op het niveau van deelname van de patiënt aan de maatschappij, in werk, gezin of anderszins. Bavo Europoort kan daarbij helpen met het revalidatiecentrum hersenletsel.

Niet-aangeboren hersenletsel (NAH) herkennen in uw praktijk

Hersenletsel geeft vele klachten en symptomen, het inschatten van de ernst van het letsel is daarom vaak lastig. Het is dan ook belangrijk symptomen  tijdig te herkennen en eerste hulp in te schakelen. Bij het geringste vermoeden op hersenletsel, hoe licht ook, moet altijd een arts of hulpdienst gewaarschuwd worden.

Niet-specifieke symptomen komen niet alleen bij niet-aangeboren hersenletsel voor, maar kunnen ook optreden bij andere aandoeningen. Enkele niet specifieke symptomen, waarbij wel degelijk gedacht moet worden aan hersenletsel zijn: misselijkheid en braken, hoofdpijn, een bleke huid en duizeligheid.

Daarnaast zijn er meer specifieke symptomen die een sterke aanwijzing zijn voor niet-aangeboren hersenletsel. Het gaat hierbij om veranderingen in bewustzijn, sufheid en traagheid en posttraumatische en retrograde amnesie. Daarnaast zijn ook onrust, irritatie en verwardheid  en een dof gevoel of tintelingen symptomen van een schedeltrauma.

Alarmsymptomen zijn symptomen die vooral bij hersenletsel gezien worden en een sterke aanwijzing zijn voor schedeltrauma. Het gaat hierbij om pupilafwijkingen, battle-sign, brilhematoom, hersenvocht of bloed uit de neus of een van de oren van het slachtoffer, uitvalsverschijnselen  en bewusteloosheid.

Verwijzen naar behandel- en expertisecentrum NAH

Binnen het revalidatiecentrum NAH wordt een gecombineerde behandeling geboden met zowel aandacht voor de lichamelijke als de psychische problemen.

Huisartsen, artsen of specialisten uit het ziekenhuis of (psychiatrische) zorginstelling kunnen verwijzen naar het behandel- en expertisecentrum NAH van Bavo Europoort voor diagnostiek, uitleg en advies over een behandeltraject bij het NAH centrum.

Aanmeldformulier

Gebruik voor een verwijzing het aanmeldformulier. Deze kunt u aan ons retourneren per e-mail of post.

Behandel- en expertisecentrum NAH
Franz Lehàrstraat 141
3069 MN Rotterdam

Consultatie

Twijfelt u of uw patiënt bij ons in zorg moet komen? U kunt  als verwijzer ook contact met ons opnemen voor consultatie of collegiaal overleg via 088 358 53 54 of via het verwijzerspunt.