De gevolgen van traumatisch hersenletsel worden regelmatig niet herkend en onderschat. Vooral cognitieve stoornissen en veranderingen in gedrag worden niet herkend en kunnen grote gevolgen hebben op het niveau van deelname van de patiënt aan de maatschappij, in werk, gezin of anderszins. Bavo Europoort kan u daarbij helpen.

Niet aangeboren hersenletsel (NAH) herkennen in uw praktijk

Hersenletsel geeft vele klachten en symptomen, het inschatten van de ernst van het letsel is daarom vaak lastig. Het is dan ook belangrijk NAH kenmerken tijdig te herkennen en eerste hulp in te schakelen. Bij het geringste vermoeden op hersenletsel, hoe licht ook, moet altijd een arts of hulpdienst gewaarschuwd worden.

Niet-specifieke NAH kenmerken  komen niet alleen bij niet aangeboren hersenletsel voor, maar kunnen ook optreden bij andere aandoeningen. Voorbeelden hiervan zijn:

 • misselijkheid en braken
 • hoofdpijn
 • een bleke huid en duizeligheid

Daarnaast zijn er meer specifieke NAH kenmerken die een sterke aanwijzing zijn voor niet aangeboren hersenletsel. Bijvoorbeeld:

 • veranderingen in bewustzijn
 • sufheid en traagheid
 • posttraumatische
 • retrograde amnesie.
 • onrust
 • irritatie
 • verwardheid  
 • dof gevoel of tintelingen

Alarmsymptomen zijn hersenbeschadiging kenmerken die vooral bij hersenletsel gezien worden en een sterke aanwijzing zijn voor trauma capitis.

 • pupilafwijkingen
 • battle-sign
 • brilhematoom
 • hersenvocht
 • bloed uit de neus of een van de oren van het slachtoffer
 • uitvalsverschijnselen  
 • bewusteloosheid

Verwijzen naar Behandel- en expertisecentrum NAH

Huisartsen, artsen of specialisten uit het ziekenhuis of (psychiatrische) zorginstelling kunnen verwijzen naar het Behandel- en expertisecentrum Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH) voor diagnostiek, uitleg en advies over een behandeltraject bij het NAH centrum.

Aanmeldformulier

Gebruik voor een verwijzing het aanmeldformulier. Deze kunt u aan ons retourneren per e-mail of post.

Behandel- en expertisecentrum NAH
Franz Lehàrstraat 141
3069 MN Rotterdam

Consultatie

Twijfelt u of uw patiënt bij ons in zorg moet komen? U kunt als verwijzer ook contact met ons opnemen voor consultatie of collegiaal overleg via 088 358 53 54 of via het verwijzerspunt.