Niet aangeboren hersenletsel

Omgaan met hersenletsel

200x200+jongere+man.png

Niet aangeboren hersenletsel is zeer ingrijpend voor u en uw naasten. U en uw familie verdienen een steun in de rug bij het omgaan met niet aangeboren hersenletsel (NAH). Vaak komt de diagnose ‘hersenletsel’ hard aan. Uw familie en naasten worden betrokken bij het behandelproces en vragen hen daarin een actieve rol te spelen.

Mantelzorg en familie

Het is belangrijk dat u beiden wordt ondersteund bij het omgaan met niet aangeboren hersenletsel. De praktijk leert ons namelijk dat deze manier van herstelgerichte zorg het beste werkt. Bavo Europoort heeft een uitgebreid aanbod voor familie en naasten. Zo kunt u altijd terecht bij de Familieraad en de Familievertrouwenspersoon voor informatie, advies en een luisterend oor.

We streven, waar dat kan, naar het terugkeren in de eigen sociale omgeving. Om dit te realiseren organiseert Indigo, een zusterorganisatie van Bavo Europoort, diverse voorlichtingsbijeenkomsten en partnergroepen ter ondersteuning voor familie en naasten.

Kinderen van ouders met psychische problemen (KOPP)

Voor kinderen van patiënten organiseren onze collega’s van Indigo ook zogeheten KOPP projecten. KOPP staat voor kinderen van ouders met psychische problemen. Het doel van KOPP is voorkomen dat kinderen zelf psychische klachten krijgen. Daarnaast organiseren ze ook regelmatig informatiebijeenkomsten voor patiënten en hun naasten. Hierbij komen verschillende thema’s aan bod. Ze leren de kinderen hoe ze beter kunnen omgaan met psychische problemen bij ouders als gevolg van een niet aangeboren hersenletsel.

Inzet van familie ervaringsdeskundigen

Onze werkwijze is gebaseerd op wetenschappelijke en professionele kennis, ervaring van medewerkers én ervaringskennis van mensen die ‘het zelf hebben meegemaakt’. We gaan uit van de eigen kracht van de patiënt en leren deze zelf de regie te nemen over zijn eigen herstelproces. Inzet van ervaringsdeskundigen is daarbij onmisbaar.

Sommige afdelingen van Bavo Europoort  werken samen met een familie ervaringsdeskundige. De familie ervaringsdeskundige heeft persoonlijke ervaring in omgaan met een familielid/naaste met psychische problemen (al dan niet als gevolg van niet aangeboren hersenletsel). Hij of zij biedt ondersteuning, adviseert en coacht u bij het eigen herstelproces. De familie ervaringsdeskundige is onafhankelijk en heeft geen toegang tot de gegevens van uw naaste en rapporteert niet in het patiëntendossier. Mocht er op de afdeling waar uw familielid/naasten in behandeling is een familie ervaringsdeskundige werkzaam zijn, dan ontvangt u contactgegevens via uw contactpersoon binnen het centrum NAH.