Het behandel- en expertisecentrum voor niet aangeboren hersenletsel (NAH) van Bavo Europoort, Rotterdam Rijnmond, behandelt jaarlijks zo’n 350 mensen van 18 tot 65 jaar met een hersenaandoening. De behandeling bij het centrum NAH vindt ambulant, in deeltijd of klinisch plaats.

Wat maakt ons uniek?

In het behandel- en expertisecentrum leert u psychische en lichamelijke mogelijkheden optimaal te benutten, met als doel de kwaliteit van uw leven te verbeteren. Dit kan zijn het verminderen en leren omgaan met aanwezige, functionele beperkingen.

Het revalidatiecentrum NAH richt zich op herstel en het optimaal benutten van de bestaande mogelijkheden op psychisch en lichamelijk vlak, zoals gezondheid, identiteit en het dagelijks functioneren. Wij werken nauw samen met andere relevante zorgaanbieders binnen het Hersenletselcentrum van Rotterdam Rijnmond en maken gebruik van de expertise binnen Parnassia Groep.

Een gecombineerde aanpak

In de acute fase is bij het revalidatiecentrum hersenletsel alle aandacht gericht op het lichamelijk herstel. In het herstelproces daarna lopen patiënten regelmatig vast en stokt hun herstel als gevolg van bijkomende psychische problemen (denk bijvoorbeeld aan rouw, depressieve klachten, angstklachten, maar ook gedragsproblemen).

Binnen ons NAH centrum wordt een gecombineerde behandeling geboden met zowel aandacht voor de lichamelijke als de psychische problemen.

Contact opnemen

Voor vragen kunt u bellen met het revalidatiecentrum NAH en vragen naar de opname coördinator.  

Behandel- en expertisecentrum NAH / Neuropsychiatrie
Franz Lehàrstraat 141 | 3069 MN | Rotterdam | 088 358 53 54