Niet aangeboren hersenletsel

Behandel- en expertisecentrum NAHNiet Aangeboren Hersenletsel

200x200+jongere+man.png

Het Behandel- en expertisecentrum Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH) behandelt jaarlijks zo’n 350 mensen van 18 tot 65 jaar met een hersenaandoening. Afhankelijk van uw klachten verblijft u een periode op onze kliniek of komt u op afspraak bij ons langs.

Wat maakt ons centrum voor niet aangeboren hersenletsel uniek?

Bij ons NAH centrum kunt u terecht voor een gecombineerde behandeling met zowel aandacht voor de lichamelijke, emotionele als psychische klachten als gevolg van uw letsel. Wij kijken niet alleen naar uw beperkingen. Onze hulp is gericht op uw herstel en het optimaal benutten van de bestaande mogelijkheden op zowel psychisch, emotioneel  als lichamelijk vlak, zoals gezondheid,  identiteit en het dagelijks functioneren. Met als doel een beter kwaliteit van leven voor u en uw naasten.

Wat bieden wij?

Wij bieden een specialistisch behandelteam bestaand uit: psychiater, arts, neuroloog, GZ-psycholoog, fysiotherapeut, ergotherapeut, logopedist, bewegingstherapeut, maatschappelijk werk. In de dagelijkse begeleiding bestaat het team uit deskundige verpleegkundigen en begeleiders. De kracht zit in de multidisciplinaire samenwerking,  de specialistische  kennis van de neuropsychiatrie, en de samenwerking met ketenpartners. Zo werken wij nauw samen met andere relevante zorgaanbieders binnen het Hersenletselcentrum van Rotterdam Rijnmond en maken wij gebruik van de expertise binnen Parnassia Groep. Hierdoor kunnen we u de beste zorg op maat aanbieden.

Hoe ziet een behandeling bij ons NAH centrum er uit?

Omdat iedereen anders is en ieders klachten uniek zijn stemmen wij de behandeling af op uw wensen en behoeften en op wat u of uw naaste op dat moment nodig heeft. Zo krijgt u de beste hulp bij niet aangeboren hersenletsel.

Een behandeling bestaat uit een combinatie van:

 • Observatie en aanvullend diagnostisch onderzoek
  We proberen te achterhalen wat de oorzaak is van uw psychische en/of lichamelijke problemen.
 • Medicatieanalyse
  We kijken welke medicijnen u gebruikt en onderzoeken of het misschien nodig is om de medicatie aan te passen.
 • Individueel behandelplan
  Waarbij we uitgaan van wat u nog wel kan.

Afhankelijk van uw zorgvraag, vindt de behandeling klinisch, in deeltijd of poliklinisch plaats. Lees meer over onze behandelvormen in onze brochures:

 1. Algemene brochure van het Behandel- en expertisecentrum Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH)
 2. Ambulante behandeling bij Behandel- en expertisecentrum Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH)
 3. Klinische behandeling bij  Behandel- en expertisecentrum Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH)