Een verwijzing naar het Behandel- en expertisecentrum NAH van Bavo Europoort verloopt altijd via uw (huis)arts of behandelend specialist.

Nadat u bent doorverwezen zal de psychiater of GZ-psycholoog de aanmelding beoordelen. Wanneer u in aanmerking komt voor behandeling dan zal er een afspraak gemaakt worden met u voor een intake. Deze intake vindt binnen vier weken plaats.