Niet aangeboren hersenletsel (NAH) is een hersenbeschadiging waarbij uw denken, uw gevoelsleven en uw gedrag kunnen veranderen. Oorzaken zijn bijvoorbeeld: een beroerte, een ongeval of een hersenvliesontsteking. Het behandel- en expertisecentrum NAH, onderdeel van Bavo Europoort, behandelt jaarlijks zo’n 350 mensen van 18 tot 65 jaar met een hersenaandoening.

Een grote meerderheid (79%) van mensen die wij behandeld hebben, heeft vooruitgang geboekt. Sommige effecten zijn pas later zichtbaar. Denk aan beter begrijpend kunnen lezen of beter zijn in wiskundige vaardigheden.

Wat is niet aangeboren hersenletsel?

Niet aangeboren hersenletsel, hersenletsel of trauma capitis, treft jaarlijks zo’n 150.000 Nederlanders. Bij een niet aangeboren hersenletsel is er een tijd voor en na het hersenletsel, doordat er een breuk in uw levenslijn ontstaat die vaak onomkeerbaar is. Het oplopen van een niet aangeboren hersenletsel is vaak een zeer ingrijpende verandering in uw leven en die van uw familie of naasten. Wat u gisteren nog gewoon vond en makkelijk kon doen, kan opeens een beperking zijn die u eerder nog niet kende. Sommige beperkingen zijn tijdelijk andere helaas blijvend. Dit zorgt voor veel onzekerheid bij u maar ook bij uw partner of naasten. Uw levenspatroon, sociale contacten, werk of andere dagelijkse dingen kunnen door een niet aangeboren hersenletsel zodanig veranderen, dat u uw leven op een nieuwe manier moet vormgeven.

Mensen met NAH kunnen problemen hebben in gedrag, emoties of verandering van persoonlijkheid. Uiteraard verschillen de gevolgen van persoon tot persoon omdat dit te maken heeft met de plaats van het letsel, de ernst van de beschadiging en de leeftijd waarop het letsel is ontstaan.

Oorzaken hersenletsel of trauma capitis

Trauma capitis, niet aangeboren hersenletsel (NAH) of niet aangeboren hersenafwijking is een verzamelnaam voor alle letsels (niet-traumatisch tot licht traumatisch of ernstig traumatisch hersenletsel) aan de hersenen die ontstaan zijn na de geboorte.

Traumatisch hersenletsel:

Bij traumatisch hersenletsel spreken we van letsel die is ontstaan door een oorzaak buiten het lichaam, zoals bijvoorbeeld een val van een trap, een botsing in het verkeer of een harde klap op het hoofd bij een vechtpartij. Voorbeelden hiervan zijn een hersenschudding of een hersenkneuzing.

Traumatisch hersenletsel kan ingedeeld worden in letsel zonder schedel of met schedelletsel, door bijvoorbeeld een schedelbreuk of door binnendringen van een voorwerp, zoals een kogel, steekwapen of ijzeren voorwerp.

Niet-traumatisch hersenletsel:

Niet-traumatisch hersenletsel ontstaat door niet aangeboren hersenziekten, zoals herseninfarct, hersenbloeding (Sub Arachnoïdale Bloeding), beroerte (Cerebro Vasculair Accident), hersenvliesontsteking, hersentumor of zuurstof tekort in de hersenen.