Paginakop - depressie mijn verhaal

Je bent dus depressief..

"Mam, waarom zijn de gordijnen nog dicht?"

Depressie: somber, verdrietig en alleen. Beleef hoe Mevrouw Van Veen na een depressie weer kleur in haar leven krijgt.