Depressie bij ouderen

Depressie bij ouderen behandelen

200x200+oudere+vrouw.png

Herkent u uw klachten als mogelijke symptomen van een depressie? Zoek hulp! Ga eerst naar uw huisarts. Deze geeft u een verwijsbrief voor verder onderzoek. Het behandelteam van Bavo Europoort in de regio Rijnmond onderzoekt daarna uw klachten. Na dit onderzoek overleggen we met u welke behandeling het beste bij uw klachten past.

Hulp bij depressie

Uw huisarts beoordeelt welke hulp het best bij u past. U kunt doorverwezen worden. Wij overleggen met u welke behandeling het beste bij uw klachten past.

Bavo Europoort is gespecialiseerd in depressie bij ouderen. Samen met de behandelaar wordt de behandeling met u afgestemd.

Behandeling van depressie bij ouderen

Denkt u dat somberheid bij uw oude dag hoort of door het verlies van een dierbare, verlies van werk of andere factoren die horen bij uw levensfase? En denkt u dat op uw leeftijd niets te doen is aan uw depressie? Dat is niet zo. Wetenschappelijk onderzoek toont aan dat oudere volwassenen net zo goed van een depressie kunnen herstellen als jongere. Voor uw persoonlijke situatie maken wij een behandelplan.

De behandeling bestaat (afhankelijk van de ernst) uit:

 • gesprekstherapie, hierbij wordt uw individuele situatie meegenomen die tot het ontstaan van de depressie hebben bijgedragen: Denk aan rouw, medicatie gebruik, verlies van gezondheid, isolering door verminderd functioneren etc.
 • Cursus Depressie de Baas: De cursus is geen gespreks- of therapiegroep, maar een echte cursus. In de cursus gaan we uit van de situatie zoals die nu is. U leert vaardigheden die u kunnen helpen om depressieve gevoelens te overwinnen en deze in de toekomst ook onder controle te houden.
 • antidepressieve medicijnen
 • online behandelmodules
 • lichttherapie

Behandeling van een bipolaire stoornis bij ouderen 

Een bipolaire stoornis is niet te genezen, maar met medicatie en gedrags-/leefadviezen wordt getracht stabiliteit in de stemmingswisselingen te krijgen... Dat gebeurt door een combinatie van:

 • medicijnen
 • psycho-educatie
 • zelfmanagement
 • eventuele onderliggende lichamelijke ziekten te behandelen.

Medicijnen

Het is belangrijk om de symptomen van een manische of depressieve periode zo snel als mogelijk te verminderen. Iemand met een manisch depressieve stoornis heeft diverse klachten. Een arts bepaalt aan de hand van de klachten de juiste medicatie. De meeste mensen met een bipolaire stoornis hebben medicijnen  voor langere tijd nodig teneinde hun stemming zo stabiel mogelijk te houden en te voorkomen dat ze een nieuwe depressie of manie krijgen.

Psycho-educatie

Ook meer kennis over de manisch depressieve stoornis en de symptomen ervan is belangrijk. De voortekenen van een manische of een depressieve periode zijn namelijk een paar weken voorafgaand aan zo’n periode merkbaar. Cursussen kunnen daarin voorzien. Door het herkennen van deze signalen, kan eerder hulp gezocht worden waardoor de gevolgen van de depressieve/manische episode minder ingrijpend zijn. Vraag de behandelaar naar de mogelijkheden.

Zelfmanagement

Leren omgaan met de bipolaire stoornis is voor de patiënt belangrijk, maar ook voor de directe omgeving. De persoon met de stoornis moet leren omgaan met de symptomen, de behandeling als ook met de gevolgen van de stoornis.

In een therapie wordt geleerd het tijdig herkennen van een beginnende manie of depressie. Het is bekend dat gebeurtenissen in het dagelijks leven de aanzet kunnen zijn van een beginnende episode van manie of depressie. Ook is bekend dat voldoende rust en structuur letterlijk rust brengen waardoor de kans op het ontstaan van een episode verkleind wordt. Door een periode het dagelijkse patroon en gebeurtenissen in kaart te brengen wordt meer inzicht verkregen over het ontstaan en verdere beloop van de stoornis. Dit wetende kan degene met de stoornis er zelf adequaat en tijdig ‘bijsturen’ of hulp zoeken. Bespreek met de behandelaar de mogelijkheden.

Omgaan met depressie

Depressie en relatie

Leven met een depressieve oudere is niet eenvoudig. Uw naasten merken vaak dat u

 • niet meer kunt genieten
 • nergens meer plezier aan beleeft
 • minder actief wordt
 • rusteloos bent

Het is gemakkelijk boos of teleurgesteld te raken als het niet lukt iemand met een depressie te helpen. Ook van uw omgeving vraagt deze ziekte energie, emoties en tijd. Vanuit Bavo Europoort is er ondersteuning en aandacht voor de omgeving van depressieve ouderen, zoals bijvoorbeeld systeem- en relatietherapie. Hierover kunt u meer informatie aanvragen via uw behandelaar.  

Verder bieden wij  diverse mogelijkheden om uw naasten te ondersteunen.

Depressie en lichamelijke ziekten

Lichamelijke ziekten zoals Parkinson, vitamine tekorten, ernstige pijn, herseninfarct of beroerte kunnen aanleiding zijn voor het ontwikkelen van een depressie. Waar eerst alle lichaamsfuncties nog goed werkten, kunnen lichamelijke ziekten uw dagelijks leven beperken. Dit kan aanleiding zijn voor een depressie. Bij ouderen staan de lichamelijke ziekten vaak op de voorgrond waardoor een depressie moeilijk of pas veel later wordt ontdekt.

Medicatiegebruik

Ook het gebruik van medicijnen (waarvan u slaperig wordt of bijvoorbeeld uw concentratie verliest) kan uw dagelijks leven ernstig ontregelen, waardoor u niet meer in staat bent te doen wat u eerst gemakkelijk deed. Dit kan een trigger zijn voor het ontwikkelen van een depressie.

Onderscheidt met dementie

Een veel voorkomende ziekte bij ouderen is dementie. Een aantal symptomen van dementie, zoals vergeetachtigheid en verlies van interesse en concentratie, zijn vergelijkbaar met die van een depressie. Dit maakt het dan vooral in het begin erg lastig om een juiste diagnose te stellen van dementie of de aanwezigheid van een depressie.

Rouw en depressie

Ditzelfde geldt voor rouw en depressie. Een aantal van de symptomen van rouw lijken op die van een depressie, zoals bijvoorbeeld slapeloosheid, verminderde eetlust of weinig energie hebben.

Depressie en voeding

Klachten van verminderde eetlust, moeilijke stoelgang kunnen leiden tot verminderd of niet meer eten met vermindering van het gewicht. Dit kan zo ernstig zijn dat er geen reserves meer zijn en de weerstand afneemt met een groter risico op infecties.

Depressie en alcohol

Het gebruik van alcohol kan een belangrijke oorzaak zijn voor het ontstaan van een depressie. Het blijkt dat de hoeveelheid alcohol die een oudere veilig kan gebruiken vele malen lager ligt dan die van volwassenen. Als het normale alcoholgebruik voortgezet wordt zoals men gewend was drinkt de oudere al snel teveel. Dit kan vele negatieve effecten hebben waaronder het ontstaan van depressie.

Depressie en seks

Dezelfde effecten heeft depressie op de seksuele beleving. Geen zin hebben in intimiteit, niet meer opgewonden raken kan een uiting van een depressie zijn. Het risico schuilt erin dat u denkt dat het wel bij de leeftijd zal horen echter dat hoeft zeker niet het geval te zijn.

Indien u bovenvermelde klachten herkent ga op zoek naar hulp. Geen enkele oudere hoeft rond te blijven lopen met een depressie.