Ben ik depressief?

Symptomen van depressie

200x200+Jacqueline+A-Tjak.png

Depressie klachten bestaan vaak uit zowel een psychische als een lichamelijke kant. Vaak voorkomende symptomen zetten wij hieronder op een rij. U hoeft niet alle kenmerken tegelijk te ervaren. Bavo Europoort is gespecialiseerd in behandeling van ouderen met depressie.

 • u verliest de zin in het leven
 • u voelt zich schuldig
 • u voelt zich waardeloos
 • u piekert voortdurend
 • u kunt zich niet meer concentreren

Omgaan met deze klachten is lastig. Schroom niet om hulp te vragen als u er zelf niet uitkomt.

Depressie (unipolaire stoornis) bij ouderen herkennen

Met uitzondering van de lichamelijke klachten, ervaren ouderen hetzelfde als jongere volwassenen. Bij ouderen staan de lichamelijke klachten vaak meer op de voorgrond dan de psychische klachten.

Psychische klachten bij depressie:

 • Somberheid, neerslachtigheid (met name somberheid wordt vaak niet als zodanig herkend omdat de lichamelijke klachten meer op de voorgrond staan)
 • u piekert vaker over uw gezondheid of andere omstandigheden
 • u heeft weinig interesse voor uw hobby’s en omgeving
 • u wordt vroeger wakker
 • u eet slechter
 • u bent vaak moe
 • u bent vermoeid en prikkelbaar
 • u huilt regelmatig en dat lucht niet op, of u wilt huilen maar kan dit niet
 • u wilt alleen zijn
 • u ervaart een gevoel van leegte en/of machteloosheid, wanhoop en angst
 • u ziet geen uitweg meer
 • u heeft gedachten over zelfdoding
 • u heeft moeite met de stoelgang
 • u heeft de idee dat u erg vergeetachtig bent
 • u heeft gevoelens van minderwaardigheid, schuld.

Door deze klachten heeft u moeite met bijvoorbeeld wassen, aankleden, boodschappen doen, eten, hobby's en sociale contacten.

Lichamelijke klachten bij depressie:

 • Doodmoe zijn
 • Slecht slapen (te weinig), of juist heel veel slapen
 • Verdwenen eetlust, waardoor u afvalt. Of tegenovergesteld: sterk toegenomen eetlust waardoor u veel aankomt.  
 • Duizeligheid, trillende handen
 • Onverklaarbare pijn
 • Hartkloppingen

Omgaan met deze klachten is heel lastig. Schroom niet om hulp te vragen als u er zelf niet uitkomt.

Soorten depressies

Niet alle depressies zijn hetzelfde. Bij een depressie gedurende een bepaalde periode kan er sprake zijn van lichte tot ernstige klachten. Iedereen ‘reageert’ namelijk anders op een depressie. Bij sommige mensen wisselen periodes met depressieve klachten zich af met tijden waarin zij juist heel erg actief, extreem optimistisch, vrolijk of prikkelbaar overkomen. Dan spreken we van een bipolaire  of manisch depressieve stoornis. Ouderen met depressie ervaren deels andere klachten door de levensfase waarin zij zich bevinden. De oorzaken van de stemmingsproblemen kunnen te maken hebben met verlies van gezondheid, contacten, mobiliteit en autonomie.

Bipolaire stoornis hierbij wisselen periodes van depressieve klachten elkaar af

Zo’n  2% van alle oudere Nederlanders heeft in zijn leven de verschijnselen van een manisch depressieve stoornis gehad. Mannen en vrouwen hebben even vaak/vaker last van een manisch depressieve stoornis.

Manisch depressieve stoornis

De ene periode is iemand zo extreem vrolijk en uitgelaten (manisch/hypomaan) dat hij in de problemen komt of dat anderen zich zorgen gaan maken. De volgende periode is die persoon somber en neerslachtig (depressief).

Oorzaken van een bipolaire stoornis

Hoge pieken en diepe dalen, zo kun je de stemmingen van mensen met een manisch depressieve stoornis omschrijven. In de periode tussen deze twee uitersten (of polen) is de stemming vaak normaal. Deze stoornis ontstaat vaak tussen het 15de en 25ste levensjaar. De ene persoon heeft meer last van  manische-perioden. De ander juist meer van depressieve perioden. Hoe dan ook, de wisselende stemmingen zijn een flinke belemmering in het dagelijkse leven.

Er zijn heel veel bipolaire stoornis symptomen te noemen. De kenmerken kunnen per persoon sterk verschillen en ook verschillend in heftigheid aanwezig zijn.

Symptomen van een manie bij een bipolaire stoornis

 • extreem uitgelaten stemming
 • overdreven blij zijn
 • snel boos reageren en ruzie maken
 • zo goed als geen behoefte aan slaap hebben, 's nachts klaarwakker zijn
 • veel praten, bellen of e-mailen
 • gedachten die alle kanten opschieten
 • niet stil kunnen zitten, hyperactief
 • het gevoel hebben alles aan te kunnen

Symptomen van een depressie bij een bipolaire stoornis

 • sombere of geïrriteerde stemming
 • moe en lusteloos zijn, nergens zin in hebben
 • geen emoties voelen
 • geen contact met anderen willen
 • sterk verminderd gevoel van eigenwaarde
 • gedachten over zelfdoding en aan de dood
 • slecht slapen of juist veel slapen, vroeg wakker worden

Moeilijk te herkennen

Een bipolaire stoornis is soms lastig te herkennen. Dat geldt voor zowel de persoon zelf die manisch depressief is, als voor zijn directe omgeving en voor een huisarts. Tussen de stemmingswisselingen voelt die persoon zich prima. Hij vindt helemaal niet dat hij ziek is, in tegendeel hij voelt zich prima. De bipolaire stoornis symptomen kunnen zo licht zijn, dat die persoon en zijn omgeving niet merken dat er wat aan de hand is. Het komt voor dat de eerste manische episode pas laat in het leven tot uiting komt. Vaak heeft betreffende persoon al meerdere depressies doorgemaakt  waardoor de diagnose manisch-depressiviteit in een veel later stadium gesteld wordt.

Ben ik manisch depressief?

Herkent u zich in zowel de symptomen van een manie als die van een depressie? Dan kunt u een manisch depressieve stoornis of bipolaire stoornis hebben.

Test of uw klachten mogelijk verband houden met een manische depressie stoornis. Maak de zelftest depressie op de website van PsyQ. Dit is een onderdeel van Parnassia Groep.