Depressie

Depressiviteit of somber

200x200+Jacqueline+A-Tjak.png

Depressies behoren tot de meest voorkomende psychische aandoeningen in Nederland. Ongeveer 15 tot 20% van de ouderen heeft dergelijke stemmingsproblemen. Vaak zijn deze goed te behandelen. Bavo Europoort, specialist in psychiatrie behandelt ouderen met depressie.

Wanneer ben je depressief ?

Ieder mens heeft zo zijn stemmingen. Een keertje somber of verdrietig zijn hoort daar ook bij en is vaak van voorbijgaande aard. Als somberheid echter langere tijd blijft, kan er sprake zijn van een depressie. Niets of niemand kan u opvrolijken. Uw interesse in anderen is verdwenen, u ervaart een gevoel van leegte en gebrek aan energie. Uw dagelijkse doen en laten worden hierdoor belemmerd.