Hoe we helpen bij autisme, asperger en PDD-NOS

Behandeling

200x200+meisje.png

Er bestaat geen behandeling of medicatie om autisme te genezen. Maar met de juiste hulp kunnen veel mensen met autisme wel naar school, werken en relaties met anderen onderhouden. De behandeling van autisme helpt om de symptomen ervan te verminderen.

Asperger

Het syndroom van Asperger is een van de vormen van autisme spectrum stoornis. Het omgaan met anderen is lastig, maar door training  wordt mensen met Asperger geleerd om te gaan met hun beperkingen. Het is niet te genezen.

Wat is Asperger?

Asperger is een vorm van autisme. Als u het syndroom van Asperger heeft, dan kunt u goed praten en goed leren. Uw intelligentie is normaal of zelfs bovengemiddeld. Taalontwikkeling en –begrip zijn normaal, net als uw zelfredzaamheid. Wel heeft u problemen bij het omgaan met andere mensen. U vindt het vaak lastig te begrijpen wat andere mensen voelen en denken. Soms begrijpt u niet wat iemand bedoelt. Vriendschappen opbouwen én onderhouden is lastig. U heeft beperkte interesses en activiteiten in vergelijking tot anderen in uw omgeving.  Asperger is niet te genezen en gaat ook niet weg bij het ouder worden

Kenmerken van Asperger

De volgende kenmerken zijn in verschillende mate aan de orde bij mensen met het syndroom van Asperger:

 • Contact leggen met anderen
  de sociale interactie en contacten verlopen moeizaam. U vindt het moeilijk u in te leven in anderen. Misschien vermijdt u het liefst oogcontact met andere mensen. Sociale regels en gebruiken begrijpt u vaak niet. Misschien heeft u sterk behoefte eraan u af te sluiten voor de buitenwereld.
 • Taal en non-verbale communicatie
  Mensen met Asperger blijken vaak grote moeite te hebben met gezegden en spreekwoorden omdat ze deze letterlijk nemen en daardoor verkeerd begrijpen. Ook het interpreteren van gezichtsuitdrukkingen kan moeite kosten.
 • Interesses, hobby’s en activiteiten
  Mensen met Asperger hebben een opvallend beperkte interesse. Vaak  zijn er maar een of twee onderwerpen waar ze zich op richten. Constant hetzelfde blijven doen is ook een kenmerk. Denk aan alleen de hele tijd luisteren naar hetzelfde liedje op een cd of almaar praten over hetzelfde onderwerp.
  Gevoelig voor geuren, aanrakingen, geluiden.
  Mensen met Asperger kunnen het als onprettig ervaren om aangeraakt te worden. Ook geuren en geluiden kunnen een negatief effect op ze hebben.  
 • Onhandig motorisch
  Mensen met Asperger kunnen ‘onhandiger’ zijn dan de gemiddelde mens. Wat houterig lopen, voorwerpen niet goed vastpakken en daardoor vaak  laten vallen. Het gaat dan niet om de gebruikelijke ongelukjes die ieder mens wel eens kan hebben..

Behandeling

Mensen met Asperger hebben in verschillende mate last van de symptomen ervan. Natuurlijk stemmen wij de behandeling daarop af. De behandeling bestaat uit:

 • training in sociale vaardigheden en interactie met anderen. Hierdoor leren mensen met Asperger vaardigheden waardoor sociale omgang met anderen makkelijker verloopt.
 • psychotherapie (cognitieve gedragstherapie). In deze therapie wordt geleerd hoe om te gaan met eigen emoties.
 • psycho-educatie. Uitleg over Asperger, over hoe anderen op iemand met Asperger kunnen reageren en mogelijk misverstanden die door Asperger kunnen ontstaan komen aan bod. Hierdoor zijn mensen met Asperger beter voorbereid op onverwachte situaties.  

Wat is PDD-NOS?

Er zijn wel kenmerken van een autismespectrumstoornis, maar niet genoeg als ook niet ernstig genoeg om aan de criteria voor een diagnose autisme te voldoen. PDD-NOS is wel een ontwikkelingsstoornis en valt daarmee onder de noemer autismespectrumstoornissen (ASS).

Er bestaan dus geen duidelijke criteria, maar wel richtlijnen op basis waarvan PDD-NOS gediagnostiseerd kan worden.

 • Een aantoonbare achterstand of beperkingen in sociale contacten en – interactie met andere mensen.
 • De communicatievaardigheden, zowel in woord als gebaar, schieten duidelijk te kort.
 • Het zich in een ander kunnen verplaatsen is niet goed ontwikkeld.
 • Hebben van vaste eigen gewoontes, stereotiep gedrag. Interesse gaat niet verder dan een beperkt aantal onderwerpen.
 • houterige motoriek.

Door deze andere ontwikkeling kunnen kinderen met PDD-NOS angstig en onzeker worden. Door vaste routines en gewoonten houden zij hun angst min of meer in bedwang. Per kind kunnen de kenmerken van PDD-NOS verschillen. Naarmate het kind ouder wordt loopt het meer en meer tegen problemen aan en eigen beperkingen aan.  

Behandeling

Een kant en klare behandeling voor iemand met PDD-NOS is er niet, omdat iedere persoon met deze aandoening zijn eigen specifieke beperkingen heeft.

Iemand met PDD-NOS heeft baat bij structuur, regelmaat en voorspelbaarheid . Tijdens de behandeling leren we iemand om te gaan met onzekerheid waardoor meer zelfvertrouwen ontstaat.
Nieuwe gebeurtenissen en feestdagen spreken we stap voor stap van tevoren door zodat u als persoon met PDD-NOS erop kunt voorbereiden en het voorspelbare activiteiten worden. Dit geeft voor iedereen rust.

De behandeling van PDD-NOS bestaat uit een combinatie van

 • uitleg over autisme (zogenaam psycho-educatie) in zijn algemeenheid en heel specifiek over PDD-NOS. Ook komen aan bod hoe anderen op iemand met PDD-NOS kunnen reageren en welke misverstanden kunnen ontstaan . Zo bent u beter voorbereid op onverwachte situaties.
 • psychotherapie (cognitieve gedragstherapie). Deze therapie leert u om te gaan met uw  emoties.
 • sociale vaardigheidstraining.  Door deze  training leert u te oefenen met de omgang met andere mensen, waardoor de sociale omgang makkelijker verloopt
 • en mogelijk medicijnen

Ook kunt u zogenaamde  (job)coaching krijgen. Dat houdt in praktische begeleiding om houvast en overzicht te krijgen.

Multiple complex Development Disorder (McDD)

Wat is McDD?

Deze afkorting staat voor Multiple complex Development Disorder. De Nederlandse vertaling is meervoudige complexe ontwikkelingsstoornis. McDD is over het algemeen al op jonge leeftijd merkbaar.

Symptomen van McDD:

 • emotieregulatie is verstoord.
  Een beetje boos zijn lukt niet, het mondt vaak uit in enorme woede, angst wordt paniek. Het kind is niet in staat de eigen gedachten en emoties te reguleren.
 • sociaal gedrag is verstoord
  Weliswaar heeft iemand met McDD bepaalde sociale vaardigheden, maar er is wel sprake van sociale desinteresse. Vriendschappen opbouwen vindt men niet belangrijk. Je verplaatsen in de gedachten en gevoelens van anderen is niet mogelijk.
 • gedachtegangen/denken werken niet zoals normaal
  De persoon gaat helemaal op in (bizarre) fantasieën en kan niet verschil maken tussen fantasie en werkelijkheid. Ook onlogische gedachtegangen spelen een rol en van de hak op de tak springen. Daardoor kunt u moeite hebben met het begrijpen van wat er om u heen gebeurt.

Iemand met McDD ziet de wereld niet als een veilige plaats. Het in bedwang houden van angstgevoelens beheerst zijn leven. De ontwikkeling van een kind met McDD loopt hierdoor achter bij leeftijdsgenootjes.

In het gezin en in de een op een contacten met de ouder functioneert een kind met McDD redelijk. Zodra de (sociale) situatie (van schoolplein, verjaardagsfeestje tot winkelen) minder overzichtelijk wordt, dan kunnen ze niet meer goed omgaan met hun emoties en gedrag. Heel vaak reageren ze  dan met angst of woede.

Heb ik McDD?

Alleen een psychiater of psycholoog kan deze diagnoste stellen. Gesprekken met naasten  maken deel hiervan uit.

Behandeling

Er is geen behandeling of medicijn dat McDD kan genezen. Met een behandeling kunnen de gevolgen van McDD meer gereguleerd worden. De behandeling van een kind met McDD bestaat uit:

 • geven van structuur,
 • voorkomen en dempen van de angsten,
 • bevorderen van de gezonde ontwikkeling en vaardigheden.

Ook uw naasten krijgen steun aangeboden tijdens de behandeling en begeleiding.

Autisme test

Niet iedereen die autisme heeft, vertoont hetzelfde gedrag. Het is een combinatie van kenmerken die bepaalt of iemand autisme heeft. Alleen een psycholoog of een psychiater kan de diagnose autisme vaststellen. Mensen met autisme hebben wel kenmerkend gedrag, dat is ondermeer terug te zien in

 • sociale interactie. De omgang met andere mensen is vaak moeizaam
 • communicatie. De manier van communiceren en taalontwikkeling zijn afwijkend
 • gedrag en interesses. Vasthouden aan gewoontes en routines.  

Misschien herkent u dit? Test of er sprake is van autisme met onze online autisme test.

Deze zelftest stelt geen medische diagnose. Wanneer uit de test komt dat uw klachten mogelijk verband houden met een autismespectrumstoornis, raden wij u aan contact op te nemen met uw huisarts. Deze kan u doorverwijzen naar onze specialistische hulp. 

De autisme test bestaat uit vijf vragen en is niet geschikt voor kinderen onder de achttien jaar.

SARR Expertisecentrum Autisme

Bij Bavo Europoort werkt een speciaal team waar volwassenen met autisme naar toe verwezen kunnen worden door hun zorgverlener:  Sarr Expertisecentrum Autisme. Zij doen diagnostisch onderzoek om te bepalen of iemand een autisme spectrum stoornis heeft en bieden behandeling hiervoor.

Ook doet ons SARR expertisecentrum Autisme onderzoek naar effectieve behandelingen voor autisme. U bent dus altijd verzekerd van de best werkende vormen van behandeling. Voor volwassenen met ASS zijn naast ons team in Rotterdam ook teams hierin gespecialiseerd van andere onderdelen van Parnassia Groep werkzaam in Den Haag, Velsen-Noord en Zaandam.