Heb ik autisme, asperger of ASS?

Autisme symptomen

Een heleboel kenmerken en symptomen kunnen wijzen op een autismespectrumstoornis (De verschillende vormen van autisme variëren ook qua kenmerken. Grofweg zijn er drie clusters van symptomen die bij iedere vorm van autisme een rol spelen en in verschillende mate voorkomen. Daardoor zie je bij mensen met autisme verschillend gedrag. Kenmerken van autisme zijn:

1. Problemen bij de sociale interactie (contactstoornis)

 • U heeft  moeite met persoonlijk of sociaal contact zoals vriendschappen sluiten en onderhouden. U maakt op een opvallend andere manier contact dan mensen zonder autisme dat doen.
 • moeite om te begrijpen wat een ander van u verwacht 
 • het niet goed kunnen aanvoelen van andere mensen
 • weinig aandacht voor de ander. Bijvoorbeeld uiten door het praten tegen iemand, in plaats van met iemand. Iemand met autisme vraagt zich niet af ‘is de ander wel geïnteresseerd in wat ik te vertellen heb’.   
 • geen oogcontact maken, langs iemand heen kijken
 • niet goed in staat zijn om met andere mensen  bezigheden, plezier of prestaties te delen.

2. Problemen bij het communiceren

 • vertraagde taalontwikkeling, pas gaan praten vanaf het derde levensjaar
 • het taalbegrip schiet tekort. Woorden worden altijd letterlijk genomen, een sarcastische toon in een opmerking wordt niet herkend. Dubbele betekenissen of (woord)grapjes worden niet begrepen. 
 • eigenaardigheden in taalgebruik zoals te hard praten, eentonig, letterlijk herhalen van woorden die u van anderen heeft gehoord (echolalie), zelf woorden maken (neologismen)
 • het gaande houden van gesprekken kost grote moeite. 

3. Afwijkend gedrag en beperkte belangstelling

 • als u niet uw eigen gewoonten en routines kunt volgen, dan kunt u in paniek raken of een woedeuitbarsting krijgen.
 • mogelijk bent u overgevoelig of juist helemaal niet gevoelig voor pijn, warmte en kou en geluiden.
 • de manier van bewegen is houterig, u zwaait veel met uw handen  (praten met de handen)
 • u richt zich heel sterk op een onderwerp en heeft weinig tot geen belangstelling voor andere onderwerpen

Herkent u deze symptomen de autisme spectrum stoornis bij uzelf of uw kind ? Trek zelf geen conclusies, maar ga naar uw huisarts. Die kan u verder helpen en doorverwijzen naar de hulp van Bavo Europoort.

De diagnose autisme stellen is niet eenvoudig. Een van onze psychologen of psychiaters doet uitgebreid onderzoek . Zij letten dan natuurlijk op de kenmerken van autisme. Ook gaan we in gesprek met naasten als ouders, partner en vrienden bij het vaststellen van een diagnose.

Vormen van autisme

Onder de officiele verzamelnaam Autisme spectrum stoornis (ASS), vallen de volgende soorten autisme:

 • autistische stoornis. Vroeger werd dit vaak klassiek autisme genoemd
 • syndroom van Asperger
 • PDD-NOS (Pervasive Development Disorder Not Otherwise Specified)
 • Multiple complex Development Disorder (McDD). Deze soort behoort officieel niet tot ASS, maar wordt gezien als een variant van PDD-NOS.