Angststoornis

Angststoornis

200x200+peinzende+vrouw.png

Veel mensen (bijna 20%) hebben last van angstklachten, angstaanvallen en angststoornissen. U wordt onnodig angstig of u maakt zich overmatig veel zorgen over bijvoorbeeld werk, geld en gezondheid.

"Angst is een goede raadgever. Het waarschuwt je tijdig voor gevaar. Een gewaarschuwd mens telt voor twee. Een angststoornis is een slechte raadgever. Je leert niet wanneer er geen echt gevaar dreigt", zegt drs. Ed Berretty, klinisch psycholoog-psychotherapeut en specialismeleider.

Heb ik last van angst?

Angst is iets dat iedereen in bepaalde mate kent. Iedereen is wel eens angstig. Het is een menselijke reactie op reëel gevaar. Angst is een nuttige emotie: gevaar wordt herkend en we kunnen er snel op reageren. Bij een angststoornis is die angst ongegrond: de omstandigheden vormen geen aanleiding voor de angst. Een angststoornis zorgt ervoor dat je doodgewone situaties gaat vermijden. Een normaal leven leiden wordt dan moeilijk. De gevolgen van een angststoornis kunnen zeer ernstig zijn, ook voor partner en/of familieleden.

Heeft u een angststoornis, dan is het systeem dat u normaal waarschuwt bij reële dreiging ontregeld. Daardoor wordt u onnodig en/of bovenmatig angstig.

Een angststoornis kan bij iedereen – van jong tot oud – voorkomen. Bavo Europoort behandelt ouderen met angstklachten of angststoornissen in combinatie met lichamelijke ziekten.

Kinderen met angstklachten kunnen behandeld worden bij Youz, onderdeel van Parnassia Groep.

Oorzaken angst

Bijna 20 procent van alle Nederlanders heeft in zijn leven ooit last gehad van een vorm van angst. Dit is maar liefst één op de vijf mensen - vaak meer vrouwen dan mannen. Het gaat om serieuze klachten die de kwaliteit van het leven ernstig aantasten.

Er zijn diverse factoren die meespelen in het ontwikkelen van een angststoornis:

  • Erfelijkheid
  • Omgevingsfactoren als eenzaamheid en/of weinig sociale steun
  • Levensgebeurtenissen, zowel positief als negatief, zoals geboorte, dood, scheiding, verhuizing of promotie. Zelfvertrouwen en veiligheid kunnen hierdoor onder druk komen te staan.
  • Persoonlijke eigenschappen als slecht voor jezelf opkomen, moeilijk gevoelens kunnen uiten, geneigd zijn probleemsituaties en conflicten te vermijden.

Angst wordt een ongezonde emotie en ontregelt uw leven wanneer u:

  • onnodig en/of bovenmatig angstig wordt
  • nodeloos situaties ontloopt waardoor u niet leert dat iets in feite niet gevaarlijk is
  • zich overmatig veel zorgen maakt over bijvoorbeeld werk, geld of gezondheid

Bekijk ook de animatie voor een beter begrip van een angststoornis.

 

Online zelftest angst

U test of uw klachten samenhangen met een mogelijke angststoornis. Indien er bij u sprake is van een mogelijke angststoornis, neem dan altijd eerst contact op met uw huisarts. De huisarts kan u helpen met een verwijzing naar de zorg van Bavo Europoort.

Heeft u last van angstklachten? Doe onze angst test online.