Paginakop - locatie detail

SARR expertisecentrum Autisme

Over ons

De SARR houdt zich specifiek bezig met hulpverlening aan personen met een autisme spectrum stoornis en hun omgeving.

Hulpverlening kan bestaan uit diagnostisch onderzoek naar een autisme spectrum stoornis en behandeling aan personen bij wie deze diagnose reeds gesteld is. De SARR werkt boven-regionaal en heeft een hulpverleningsaanbod voor alle leeftijden en alle intelligentieniveaus. Voor jeugd (tot 18 jaar) en volwassenen (18 jaar en ouder) kan men bij de SARR terecht voor diagnostiek (alle intelligentieniveaus), individuele en groepsbehandeling (mogelijk vanaf IQ 85), advisering scholen, consultatie en deskundigheidsbevordering.


SARR expertisecentrum Autisme

Adres

Dynamostraat 18
3083 AK Rotterdam
088 358 55 00

Openingstijden

Werkdagen: 08:30 - 17:00 uur