Paginakop - locatie detail

Ouderenpsychiatrie (ACT- team Rotterdam)

Over ons

Het ACT team ouderen biedt ambulante hulpverlening aan mensen van 65 jaar en ouder. Wij zijn er speciaal voor ouderen met (een vermoeden van) ernstige problemen en beperkingen op uiteenlopende gebieden, waarbij sprake is van zorgmijdend/zorgwekkend gedrag, waardoor de patiënt noodzakelijke behandeling(en) misloopt. Het ACT-team Ouderen is multidisciplinair en de behandeling die wordt geboden is gericht op rehabilitatie binnen de samenleving en het voorkomen van (her)opname in een instelling. Daarbij wordt intensief samengewerkt met het netwerk rondom de patiënt, zoals de familie en sociaal maatschappelijke instellingen. De patiënt krijgt zoveel en zo lang zorg als nodig is.


Ouderenpsychiatrie (ACT- team Rotterdam)

Adres

Poortmolen 121 (gebouw 13)
2906 RN Capelle aan den IJssel
088 358 71 20
088 358 40 19

Openingstijden

Werkdagen: 08:30 - 17:00 uur