Onze wachttijden op de website worden gepubliceerd volgens de regelingen van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Over deze regelingen kunt u meer lezen op www.nza.nl .De wachttijden verschillen per specialisme. De wachttijden zijn niet afhankelijk van uw verzekering of verzekeraar.

Uitleg wachttijden

Wij streven ernaar zo snel mogelijk uw eerste afspraak in te plannen. De wachttijd geeft aan hoe lang u moet wachten vanaf het moment dat uw aanmelding is geregeld bij ons, tot aan uw eerste afspraak bij ons. De wachttijd is een gemiddelde gebaseerd op hoe lang patiënten de afgelopen twee maanden hebben gewacht. De actuele stand van zaken kan afwijken. Aan de weergegeven wachttijd kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.

De behandeling start bij het eerste gesprek met een van onze behandelaars. voor sommige specifieke behandelingen kan soms wel een wachttijd zijn. U kunt dan, als u dat wilt, al wel starten met een andere aanvullende behandeling. 

Wachtlijstbemiddeling

Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact opnemen met ons of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. U bent niet verplicht behandeling te volgen in uw eigen woonplaats Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen, zodat u binnen 4 weken vanaf uw eerste contact met een zorgaanbieder een intakegesprek krijgt, en dat binnen 10 weken vanaf de intake, de behandeling is gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen (de zogenaamde 'treeknormen').

Bijgewerkt op 23-05-2018 

Wachttijden

Teams   Gemiddelde aanmeld wachttijden in weken 
Fact teams Zuid-Hollandse Eilanden (ZHE)  3,6 weken
Factteams Rotterdam  7,4 weken

Ouderenpsychiatrie Noord

​ 3,4 weken

Ouderenpsychiatrie Zuid

 7 weken

Neuropsychiatrie  12 weken
Vroege Interventie Psychose (VIP)  5,5 weken
Sarr Autisme team  16 weken