Als familielid of naaste van iemand met psychische problemen heeft u het vaak niet makkelijk. Het is aangrijpend te moeten aanzien wat de ziekte doet met uw naaste. Vrienden haken af, werk of studie komt in de knoop. Uw zoon, moeder of buurvrouw voelt zich vaak hulpeloos. Wij bieden u een luisterend oor en meer.

Mensen met ernstige psychische problemen krijgen steeds vaker professionele hulp thuis. Samenwerking tussen hulpverleners en familie is daarom van belang. Voor u als familielid of andere naaste is het dan ook belangrijk op de hoogte te zijn van

  • de symptomen
  • de gevolgen
  • de behandelmogelijkheden
  • hoe hiermee om te gaan

Een luisterend oor

De zorg voor uw familielid geeft misschien voldoening, maar kan ook een zware belasting betekenen. Wij ondersteunen u met onder andere

  • gesprekken over uw ervaringen
  • tips over omgaan met de ziekte

Instemming van uw zieke naaste

Wij houden u graag op de hoogte van het verloop van de behandeling. Volgens de wet moet uw naaste hier wel mee instemmen. Soms wil een patiënt (tijdelijk) niets te maken hebben met de familie en geeft dan geen toestemming. Dan kunnen we niet specifiek ingaan op hoe de behandeling eruit ziet. Wel heeft u sowieso recht op een vorm van informatie en ondersteuning van onze kant.

Contact

Familieleden, dierbaren en andere naasten van onze patiënten nodigen wij van harte uit om in deze raad zitting te nemen.

U kunt contact opnemen via 088- 35 85 096 of m.gilhuis@parnassiagroep.nl