Patiëntvertrouwenspersoon

Hebt u vragen of klachten waar u met uw behandelaars niet uitkomt, dan kunt u terecht bij de patiëntenvertrouwenspersoon (pvp). Dit geldt voor alle patiënten die zorg ontvangen van Bavo Europoort.

Bent u opgenomen, dan kunt u terecht bij de lokale pvp. Op de afdeling waar u in behandeling bent, vindt u posters en folders waarop staat welke pvp daar werkt.

De pvp weet welke rechten en plichten u als cliënt in de geestelijke gezondheidszorg heeft. Kan u helpen bij alle klachten over Bavo Europoort. De pvp behartigt uw belangen zoals u die zelf ziet. Doet niets zonder uw toestemming. Is bovendien onafhankelijk. De pvp is niet in dienst van de instelling waar u behandeld wordt, maar bij de landelijke Stichting PVP.

Welke vragen?
U kunt alle vragen stellen die te maken hebben met uw rechten en plichten als cliënt in de geestelijke gezondheidszorg. De pvp informeert en adviseert u zo goed mogelijk. Veelgestelde vragen zijn:

  • Kan ik andere medicijnen krijgen?
  • Mag ik van hulpverlener veranderen?
  • Mag ik van de afdeling af?
  • Kan ik ontslagen worden tegen mijn wil?
  • Mag ik mijn dossier inzien?

Welke klachten?
U kunt bij de pvp terecht met alle klachten over de behandeling en het behandelend team, de arts of uw verblijf bij ons. Vaak worden klachten opgelost door een gesprek met de hulpverleners. Zo'n gesprek kan de pvp samen met u voeren. Ook kunt u een klacht indienen bij de klachtencommissie van de instelling. De pvp adviseert en helpt u bij iedere stap die daarvoor nodig is. Veelgehoorde klachten zijn:

  • Ik voel me niet serieus genomen.
  • Ik heb veel last van bijwerkingen van de medicatie.
  • Ik mag niet van de afdeling af.

Hoe gaat zo'n gesprek met de pvp?
De pvp luistert tijdens het gesprek naar uw vraag of uw klacht. Geeft soms meteen advies. Wilt u hulp van de pvp bij het oplossen van uw klacht? Dan besluit u samen wat u en de pvp gaan doen. De pvp heeft een geheimhoudingsplicht. Zonder uw toestemming praat hij/zij niet met anderen over u of over uw klacht.

Helpdesk PVP

De helpdesk van de pvp is bereikbaar via telefoonnummer: 0900 444 88 88