We vinden het erg belangrijk om naasten van patiënten te betrekken bij de behandeling. De rol van familie en naasten bij het herstel van iemand met psychische problemen is cruciaal. Om naasten met vragen hulp te bieden, heeft Bavo Europoort een familievertrouwenspersoon (FVP).

Wanneer u als familie of naaste te maken heeft met iemand die psychiatrische problemen heeft, kan dit erg belastend zijn. De familievertrouwenspersoon is er voor u als:

  • u vragen heeft
  • u steun in de rug nodig heeft, maar niet weet hoe u dit regelt
  • u twijfelt aan de aanpak van uw hulpverlener of u niet tevreden bent
  • u ontevreden bent over de behandeling of bejegening
  • u een verschil van mening hebt met de hulpverlener

De familievertrouwenspersoon zet zich in voor een zo goed mogelijke samenwerking tussen de instelling, het behandelteam en de naaste(n).

Wat doet een familievertrouwenspersoon voor u?

  • Adviseren en ondersteunen in contacten met de hulpverleners en eventueel bij een klachtenprocedure
  • Een luisterend oor bieden bij problemen
  • De weg wijzen naar informatievoorziening en ondersteuningsmogelijkheden

De familievertrouwenspersoon luistert, informeert, steunt en signaleert.

Vertrouwelijk

Vanzelfsprekend is uw privacy gewaarborgd. Een familievertrouwenspersoon heeft geheimhoudingsplicht. Hij geeft zonder uw toestemming geen informatie door aan anderen, ook niet aan de patiënt of hulpverlener. Om onafhankelijkheid van de vertrouwenspersoon ten opzichte van de instelling extra te waarborgen, werkt een familievertrouwenpersoon bij de Landelijk opererende LSFVP.

Meer informatie

De Familievertrouwenspersonen bij Bavo Europoort zijn:

Regio Naam Contactgegevens
Rotterdam Peter Brakel p.brakel@lsfvp.nl
06 25 32 26 05
Regio Rijnmond Els Dietvorst e.dietvorst@lsfvp.nl
06 15 66 76 90

Wilt u meer weten over de Familievertrouwenspersoon? Neem dan contact op met de hulplijn van het LSFVP: 0900-333 2222, op werkdagen van 09.00 tot 17.00 uur, ga naar www.lsfvp.nl of lees de folder.