Mantelzorg en familie

Familieraad Parnassia Groep regio Rijnmond

200x200+suzanne.png

Binnen Parnassia Groep wordt hard gewerkt aan het realiseren van een goed familiebeleid. Een belangrijk onderdeel daarvan is de Familieraad, die in de regio Rijnmond is ingesteld voor de zorgbedrijven Bavo Europoort, Indigo, I-psy, Youz, Fivoor en PsyQ van de Parnassia Groep.

De Familieraad komt op voor de gezamenlijke belangen van familie en naasten en draagt zo bij aan goede zorg voor hen. De Familieraad is een medezeggenschapsorgaan en heeft bevoegdheden gebaseerd op een overeenkomst met de bestuurder van Bavo Europoort als vertegenwoordiger in de regio.

De Familieraad

  • behartigt de gezamenlijke belangen van familie en naastbetrokkenen
  • stimuleert de betrokkenheid van familie en naastbetrokkenen bij de behandeling
  • informeert en ondersteunt familie en naastbetrokkenen
  • overlegt met en  geeft advies aan de bestuurder van Bavo Europoort en daarmee aan de directies van de andere zorgbedrijven
  • overlegt met de cliëntenraden
  • bemiddelt bij collectieve klachten, vragen en problemen
  • verwijst bij individuele klachten door naar de Familievertrouwenspersoon .

Hoe werkt de Familieraad?

Krachten bundelen
Om ons werk als Familieraad goed te doen is intensief contact met u als familie nodig. Wij nodigen u uit ons te laten weten wat u van de zorg en hulpverlening vindt. Zo kunnen  wij uw belangen goed behartigen en u  goed vertegenwoordigen.

Bij vragen en klachten
Als de Familieraad regelmatig dezelfde vragen of klachten hoort over een zorgbedrijf, een afdeling of een regeling, helpt de raad bij het zoeken naar een oplossing. Voor de behandeling van individuele vragen of klachten verwijst de Familieraad door naar de Familievertrouwenspersoon.

Lees ook de nieuwsbrief Familieraad Rijnmond.

Meld u aan
De Familieraad kan altijd versterking gebruiken. Bent u familielid of naaste van een patiënt/cliënt dan kunt u contact opnemen met Ruud Kraaijeveld, ondersteuner Familieraad, om te bespreken of een lidmaatschap iets voor u is.

Meer informatie of iets aankaarten
Theo Hoedemaker, voorzitter regionale familieraad Rijnmond
t.hoedemaker@parnassiagroep.nl

Ruud Kraaijeveld ondersteuner
R.Kraaijeveld@parnassiagroep.nl
06-27034016