paginakop - woonaanbod

Vergoeding beschermd en begeleid wonen

200x200+vrouw+kijkt.png

Alle vormen van wonen worden per 1 januari 2015 gefinancierd via de WMO. Om hiervoor in aanmerking te komen, heeft u een indicatie van de gemeente nodig. Daarnaast betaalt u een eigen bijdrage, afhankelijk van uw inkomen. Voor meer informatie over uw eigen bijdrage, kijkt u dan bij het CAK en bij IZA Cura.