Bij ons wonen

Wonen met begeleiding

200x200+vrouw+kijkt.png

Ieder mens heeft het recht om deel te nemen aan de samenleving en voor zichzelf een betekenisvol leven op te bouwen. Langdurige psychische of psychiatrische kwetsbaarheid mag daarin geen belemmering zijn. Om dat te bereiken zet Bavo Europoort zich in om u en alle anderen daarin te ondersteunen.

Hier kunt u lezen wat Bavo Europoort biedt als het gaat om ondersteuning bij het (zelfstandig) wonen.

Het leven met psychiatrische problemen kan soms zo ingrijpend zijn dat u hulp nodig heeft in de thuissituatie of dat u tijdelijk niet in staat bent zelfstandig te wonen. Bavo Europoort beschikt over verschillende woningen en woonvoorzieningen waar u samen met deskundige begeleiders werkt aan uw herstel. Woont u thuis dan komen onze begeleiders naar u toe.

Hoe ziet wonen met begeleiding er uit?

Afhankelijk van uw indicatie biedt Bavo Europoort:

  • Zelfstandig wonen met begeleiding. U woont zelfstandig en krijgt, afhankelijk van de gemeentelijke indicatie en in overleg met u, op bepaalde momenten per week begeleiding.
  • Begeleid wonen met zorg. U woont op een woonlocatie van Bavo Europoort waar overdag en 's avonds begeleiding beschikbaar is en 's nachts alleen wanneer het nodig is.
  • Beschermd wonen met 24-uurs zorg. U woont op een woonlocatie van Bavo Europoort waar dag en nacht begeleiding beschikbaar is.

Welke begeleiding krijgt u?

Een woonplek hebben en daar begeleiding krijgen is een onderdeel van uw leven. Samen met u kijken we ook naar de andere zaken die van belang zijn voor uw leven, Welke begeleiding bij het wonen u door Bavo Europoort geboden krijgt hangt af van de afspraken over de ondersteuning die gemaakt zijn tussen u en de gemeente. Die afspraken zijn verwerkt in een arrangement wat na overleg van u met Bavo Europoort wordt vastgesteld. Een arrangement bestaat uit afspraken over wat u nodig heeft om zo zelfstandig mogelijk te functioneren. U kunt daarbij denken aan afspraken over huisvesting, dagbesteding, persoonlijke verzorging, ondersteuning bij het huishouden, financiën en administratie, het gebruik van medicijnen, het opbouwen van sociale contacten, hulp voor uw naastbetrokkenen en uw persoonlijk functioneren. Bij de begeleiding kijkt Bavo Europoort met u zoveel mogelijk naar de ondersteuningsmogelijkheden in de wijk waar u woont of komt te wonen.

Beschermd of begeleid wonen?

Beschermd of begeleid wonen bij een van onze woonvoorzieningen kent verschillende mogelijkheden. Er is de mogelijkheid dat u gebruik maakt van een eigen wooneenheid die onderdeel is van een groter geheel. Of u maakt gebruik van een eigen kamer en deelt de sanitaire voorzieningen met anderen. Bij de meeste woonvormen is er sprake van een gemeenschappelijke huiskamer en de mogelijkheid tot gemeenschappelijk maaltijdgebruik.

Doelgroepen

Bavo Europoort levert aan iedere volwassene met psychische klachten begeleiding bij het wonen.

Voor bepaalde doelgroepen die een psychiatrische aandoening hebben biedt Bavo Europoort een aparte woonvoorziening waar specifiek kennis is over de behoeften van die doelgroep. U kunt daarbij denken aan woonvoorzieningen voor: 

  • dove en slechthorende volwassenen
  • jongvolwassenen
  • ouderen
  • volwassenen met een justitie-achtergrond
  • mensen met een dubbele diagnose, verslaving en een psychiatrische aandoening