Bij crisis

Hulp bij crisis

200x200+in+de+wijk.png

Wanneer problemen zo hoog oplopen dat er sprake is van een crisissituatie biedt het Crisiscentrum Rotterdam hulp. Het Crisiscentrum is een open klinische voorziening en biedt crisisinterventie die gericht is op de doorbreking van de hopeloosheid en uitzichtloosheid waardoor een crisis wordt gekenmerkt.

Bereikbaarheid

Voor het melden van crisis kunt u 24 uur per dag contact opnemen met het Crisismeldpunt Rotterdam via: 088 358 15 00

Adres: Poortmolen 121| (gebouw 5a) | 2906 RN | Capelle a/d IJssel

Wij bieden

De meldpuntmedewerker neemt samen met u uw hulpvraag door. Afhankelijk van uw hulpvraag kan de medewerker u telefonisch ondersteunen, adviseren en indien nodig telefonisch doorverwijzen.

Indien opname nodig blijkt, maakt de meldpuntmedewerker een afspraak met u voor een intakegesprek. Opname is dan nodig om samen met u uit te zoeken wat er precies aan de hand is. Opname/klinische behandeling betekent dat u voor kortere of langere tijd 24 uur per dag bij ons verblijft. Tijdens uw verblijf kijken wij samen met u of we uw crisissituatie kunnen ordenen en weer structuur kunnen aanbrengen, waardoor uw crisissituatie weer beheersbaar voor u en uw naaste(n) wordt.

Contact

  • U kunt zelf telefonisch contact opnemen voor een steunend of adviserend gesprek waarbij we samen met u kijken welke zorg u nodig heeft.
  • Uw huisarts, een medewerker binnen de Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) of andere hulpverleners kan u telefonisch verwijzen naar het Crisiscentrum.
  • U kunt zelf contact opnemen met het Crisiscentrum als er een vooraanmelding door een verwijzer heeft plaatsgevonden.

Kosten

De hulpverlening wordt betaald vanuit de zorgverzekering of de gemeente Rotterdam.

Familie en naasten

Indien nodig en mogelijk nemen wij contact op met personen uit uw directe omgeving zoals bijvoorbeeld uw partner, ouders, kinderen of goede bekenden.