Wanneer problemen zo hoog oplopen dat er sprake is van een crisissituatie biedt het Crisiscentrum Rotterdam hulp. Het Crisiscentrum is een open klinische voorziening en biedt crisisinterventie die gericht is op de doorbreking van de hopeloosheid en uitzichtloosheid waardoor een crisis wordt gekenmerkt.

Crisiscentrum Rotterdam

Telefoon: 088 357 10 10, 24 uur bereikbaar

Adres: Crisiscentrum Rotterdam e.o.,‘s Gravendijkwal 122, 3014 EL Rotterdam

Het Crisiscentrum

Het Crisiscentrum is een samenwerkingsverband tussen Bavo Europoort en het CVD (Centrum Voor Dienstverlening), specialist in het begeleiden en ondersteunen van Rotterdammers met meervoudige problemen. Wij zijn een open klinische voorziening voor mensen in acute psychische en/of sociale nood.

Wij bieden

  • Het Crisismeldpunt; Wanneer u zich in een crisissituatie bevindt kunt u 24/7 telefonisch  contact opnemen met het Meldpunt Crisiscentrum. De meldpuntmedewerker neemt samen met u uw hulpvraag door. Afhankelijk van uw hulpvraag kan de medewerker u telefonisch ondersteunen, adviseren en indien nodig telefonisch doorverwijzen.
  • Korte opname; Indien opname nodig blijkt, maakt de meldpuntmedewerker een afspraak met u voor een intakegesprek. Opname is dan nodig om samen met u uit te zoeken wat er precies aan de hand is. Opname/klinische behandeling betekent dat u voor kortere of langere tijd 24 uur per dag bij ons verblijft. Tijdens uw verblijf kijken wij samen met u of we uw crisissituatie kunnen ordenen en weer structuur kunnen aanbrengen, waardoor uw crisissituatie weer beheersbaar voor u en uw naaste(n) wordt.

Contact met het Crisiscentrum

  • U kunt zelf telefonisch contact opnemen voor een steunend of adviserend gesprek waarbij we samen met u kijken welke zorg u nodig heeft.
  • Uw huisarts, een medewerker binnen de Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) of andere hulpverleners kan u telefonisch verwijzen naar het Crisiscentrum.
  • U kunt zelf contact opnemen met het Crisiscentrum als er een vooraanmelding door een verwijzer heeft plaatsgevonden.

Kosten

De hulpverlening wordt betaald vanuit de zorgverzekering of de gemeente Rotterdam.

Contactgegevens voor u en uw naaste(n)
Het Crisiscentrum Rotterdam is 24 uur per dag en 7 dagen per week bereikbaar op T 088 357 10 10.

Familie en naasten

Indien nodig en mogelijk nemen wij contact op met personen uit uw directe omgeving zoals bijvoorbeeld uw partner, ouders, kinderen of goede bekenden.