paginakop -verwijzen

Intensieve Behandeling Thuis (IBT)

200x200+vrouw+aan+telefoon+achter+laptop.png

Het IBT (Intensieve Behandeling Thuis) team biedt hulp indien uw patiënt door psychiatrische problemen in crisis is of dreigt te raken en er een opname indicatie is. Het IBT voorkomt en verkort een (vrijwillige) opname door een kortdurende, intensieve behandeling thuis. IBT is daarmee een “ambulante open opname afdeling”.

Aanmelden IBT

U kunt tussen 08.30 en 22.00 uur bellen met het IBT team: 088 357 10 13. Na een korte probleem inventarisatie ontvangt u van ons een digitaal aanmeldformulier.

Alle aanmeldingen worden in ons dagelijks overleg besproken. Aanmeldingen voor 14:00 uur worden dezelfde dag beantwoord. Bij een IBT indicatie hoort u dan direct de (eventuele) wachttijd. Aanmeldingen na 14:00 uur worden de volgende dag besproken.

Wat doet het IBT team?

De visie van IBT is dat beter worden het beste thuis kan plaatsvinden. Indien uw patiënt zelf de keuze heeft gemaakt thuis behandeld te willen worden, zet hij, in samenwerking met zijn naaste omgeving en ambulante behandelaar (als aanwezig) de behandeling op. 

De frequentie van de huisbezoeken wordt  in overleg met de patiënt bepaald en kan in uitzonderlijke situaties tot 3 x per dag plaatsvinden. De behandeling van het IBT team duurt maximaal zes weken. Zodra het beter met de patiënt gaat en hij minder intensieve zorg nodig heeft, wordt de frequentie van de huisbezoeken afgebouwd  en uiteindelijk neemt de ambulante behandelaar de behandeling weer helemaal over. Mocht uw patiënt nog geen ambulante behandelaar hebben, dan melden wij hem hiervoor aan.

Intake

Een intake vindt z.s.m. plaats, vaak binnen 24 uur, en wordt bij voorkeur gedaan in aanwezigheid van de verwijzend behandelaar en naastbetrokkene(n). In deze intake wordt de problematiek besproken, wat er tot op heden is gedaan, wat er moet gebeuren en wie wat gaat doen.

De behandeling

De behandeling richt zich op stabilisatie van de psychische klachten in de thuissituatie. Hoe we dit doen, hangt af van de persoonlijke situatie van de patiënt en zijn eerdere ervaringen en voorkeuren.

Voorbeelden van behandelinterventies zijn:

  • zorg voor een goede dagstructuur en activiteiten,
  • ontspanningsoefeningen,
  • instelling op medicatie,
  • diagnostiek,
  • gedragstherapie,
  • crisissignaleringsplan.