paginakop -verwijzen

Crisiscentrum

200x200+vrouw+aan+telefoon+achter+laptop.png

Het Crisiscentrum is een open klinische voorziening voor mensen in acute psychische en/of sociale nood. Het Crisiscentrum Rotterdam is 24 uur per dag en 7 dagen per week bereikbaar op het telefoonnummer: 088 357 10 10.

Wij bieden

  • Wanneer uw patiënt zich in een crisissituatie bevindt, kan hij 24/7 telefonisch contact opnemen met het Meldpunt Crisiscentrum voor telefonische ondersteuning, advies en indien nodig telefonisch doorverwijzen naar een wijkteam,  extra begeleiding thuis, opvang in een maatschappelijke voorziening of in één van onze klinische voorzieningen (indien nodig op één van onze locaties en zo mogelijk intensieve behandeling bij de patiënt thuis (IBT team)
  • Korte opname; Indien opname nodig blijkt, maakt de meldpuntmedewerker een afspraak met uw patiënt voor een intakegesprek.

Verwijzen

  • Uw patiënt kan zelf telefonisch contact opnemen met het Crisismeldpunt voor een steunend of adviserend gesprek.
  • U als verwijzer kan telefonisch verwijzen naar het Crisiscentrum.
  • Uw patiënt kan zelf contact opnemen met het Crisiscentrum als er een vooraanmelding door een verwijzer heeft plaatsgevonden.

Behandeling

Bij het eerste contact wordt de acute crisissituatie met de patiënt besproken en wordt gevraagd welke hulp hij denkt nodig te hebben. Indien er sprake is van psychische of sociale nood zal er samen met hem tijdens het intakegesprek een behandel/zorgplan + behandeldoelen worden opgesteld.

Vervolgtraject

Indien hulpverlening voor langere tijd noodzakelijk blijkt, regelen wij samen met de patiënt vervolghulp. Dit kan bijvoorbeeld een doorverwijzing zijn naar een wijkteam voor kortdurende ondersteuning, extra begeleiding of (intensieve) behandeling thuis, begeleid of beschermde woonvoorziening of in één van onze klinische voorzieningen. Indien nodig en mogelijk nemen wij contact op met familie of naasten van de patiënt.

Kosten

De hulpverlening wordt betaald vanuit de zorgverzekering of de gemeente Rotterdam.

Contactgegevens voor u en uw naaste(n)

Het Crisiscentrum Rotterdam is 24 uur per dag en 7 dagen per week bereikbaar op T 088 357 10 10.

Adres: Poortmolen 121 (gebouw 5a), Rotterdam.