Wanneer er sprake is van een crisissituatie en directe psychische of psychiatrische hulp voor uw patiënt nodig is kunt u contact op nemen met onze 7 x 24 uur acute dienst. Dit  nummer is bekend bij verwijzers.

De acute dienst is alleen bereikbaar voor huisartsen, politie, centrum eerste hulp of andere hulpdiensten. Het telefoonnummer is hen bekend. De 7x24 uur acute dienst bestaat uit een team van artsen en sociaal psychiatrisch verpleegkundigen. Zij beoordelen welke acute psychiatrische hulp moet worden geboden. De dienst is gericht op de-escalatie en schadebeperking. Het team van de crisisdienst kan alleen doorverwijzen en doet zelf dus geen seriebehandeling. Het team biedt:

  • psychiatrische beoordeling
  • consultatie en advies aan hulpverleners, familieleden en betrokkenen
  • opnamebemiddeling
  • verwijzing voor acute psychiatrische zorg
  • verwijzing psychiatrisch intensieve thuiszorg
  • crisisinterventie