paginakop -verwijzen

Crisisdienst Antes

Om onze bereikbaarheid en service te verbeteren, heeft Antes/Bavo Europoort per 1 oktober 2019 één telefoonnummer voor alle acute psychiatrische - en verslavingshulpvragen.

Dit nummer is beschikbaar voor alle verwijzers, voor onze patiënten in crisis en hun naasten. Als er sprake is van een crisissituatie en directe hulp nodig is op het gebied van psychiatrie en verslaving, kunt u contact opnemen met de Crisisdienst Antes (24 uur per dag, 7 dagen per week) op nummer 088-358 1500.

Bij levensbedreigende situaties: wanneer er sprake is van acuut (levens)gevaar of ernstige overlast, bel direct 112.

Crisisdienst inschakelen

De personen/diensten die de crisisdienst kunnen inschakelen zijn:

  • huisartsen
  • artsen algemeen ziekenhuis, artsen SEH en artsenassistenten
  • politieartsen
  • (eigen) behandelaren
  • vrijgevestigde psychologen, psychiaters en psychotherapeuten
  • medewerkers van de GGD
  • politieambtenaren
  • patiënten en hun naasten
  • hulpdiensten

Werkgebied

Crisisdienst Antes is actief in de regio Rijnmond en op de Zuid-Hollandse Eilanden. In de regio Zuid-Holland Zuid verzorgt Yulius de crisishulp. GGZ Delfland  doet dit in de regio Nieuwe Waterweg Noord, Lansingerland, Hoek van Holland en in delen van de regio Haaglanden. Zie kaartje voor de precieze weergave van het werkgebied van Antes, Yulius en GGZ Delfland, inclusief contactgegevens.