paginakop -verwijzen

Crisisdienst Antes

De crisisdienst van Antes en de Acute Dienst van Bavo Europoort gaan samen verder onder de naam Crisisdienst Antes en bieden voortaan één centrale ingang voor psychiatrie EN verslaving

Wanneer er sprake is van een crisissituatie en directe hulp nodig is op het gebied van psychiatrie en verslaving, kunt u als verwijzer contact opnemen met Crisisdienst Antes (7x24 uur) op het bij u bekende nummer van de voormalige Acute Dienst van Bavo Europoort.

Crisisdienst inschakelen

De verwijzers die de crisisdienst kunnen inschakelen zijn:

  • huisartsen
  • artsen algemeen ziekenhuis, artsen SEH en artsenassistenten
  • politieartsen
  • (eigen) behandelaren
  • vrijgevestigde psychologen, psychiaters en psychotherapeuten
  • medewerkers van de GGD
  • politieambtenaren

Bent u geen verwijzer en is er sprake van acuut gevaar, een crisis of een zeer verward persoon? Bel 112. Is er geen acuut gevaar? Bel dan uw huisarts, de huisartsenpost of de waarnemer. Deze schakelt de crisisdienst in.

Werkgebied

Crisisdienst Antes is actief in de regio Rijnmond en op de Zuid-Hollandse
Eilanden. In de regio Zuid-Holland Zuid verzorgt Yulius de crisishulp. GGZ
Delfland 
doet dit in de regio Nieuwe Waterweg Noord, Lansingerland, Hoek van Holland en in delen van de regio Haaglanden.
Zie kaartje voor de precieze weergave van het werkgebied van Antes, Yulius en GGZ Delfland, inclusief contactgegevens.