Snel hulp nodig? Binnen twee weken een intake.

De crisisdienst van Antes en de Acute Dienst van Bavo Europoort gaan samen verder onder de naam Crisisdienst Antes en bieden voortaan één centrale ingang voor psychiatrie EN verslaving.

Bij levensbedreigende situaties: wanneer er sprake is van acuut (levens)gevaar of ernstige overlast, bel direct 112. Geen levensbedreigende situatie? Bel met uw huisarts of huisartspost. Deze schakelt de crisisdienst in uw regio in.

Bent u al patiënt bij ons?

Tijdens kantooruren neemt u contact op met uw behandelaar. Het telefoonnummer vindt u op uw uitnodiging of afsprakenkaartje.

Buiten kantooruren belt u met ons algemeen nummer 088- 358 50 50.